fbpx

Kärsitkö mustasukkaisuudesta?

Lähes jokainen meistä on joskus kokenut mustasukkaisuuden tunteen. Jo varhaislapsuudessa lapsi saattaa kokea mustasukkaisuutta uuden perheenjäsenen syntymän myötä, kun söpö vauva onkin yhtäkkiä kaiken huomion keskipisteenä. Myös lapsuuden ja nuoruuden kaverisuhteisiin liittyy mustasukkaisuutta, kun tärkeää ystävää ei haluttaisi jakaa muiden kanssa.

Meidän kulttuurissamme mustasukkaisuutta – etenkin parisuhteessa – pidetään häpeällisenä tunteena, joka yritetään tehokkaasti salata. Ns. normaali mustasukkaisuus on kuitenkin luonnollinen tunne, jonka kokemisesta ei tarvitse huolestua. Mustasukkaisuus viestii meille, että rinnallamme on arvokas ja erityinen ihminen, jonka muutkin pistävät merkille. Hyvinvoivia ihmissuhteita ajatellen tunne voi olla jopa hyödyllinen ja suhdetta vahvistava, kun sen hyväksyy, käsittelee ja siitä oppii.

Yleisimmin mustasukkaisuuden tunteita ilmenee suhteen alussa, jos kumppani kokee epävarmuutta; mitä jos unelmien ilmentymä ja rakkauteni kohde haluaakin vaihtaa minut johonkuhun toiseen, parempaan? Yleensä mustasukkaisuus katoaa parisuhteen edetessä, syvemmän tutustumisen myötä. Entä jos näin ei tapahdukaan? Ja mustasukkaisuudesta muodostuu ongelma suhteeseen?

 

Mitä mustasukkaisuus on ja mitä se viestii?

Evoluutioteorian mukaan mustasukkaisuus on suojatunne, jonka tehtävänä on varjella perhesiteiden pysyvyyttä. He, joilla on kotieläimiä, ovat saattaneet pistää merkille, että myös eläimet kokevat mustasukkaisuutta.

Mustasukkaisuuden taustalta voi löytyä moninaisia syitä, joista useat ovat alitajuisia. Se ei liity välttämättä lainkaan kumppaniin tai kumppaneihin, vaikka tunne häneen kohdistuisikin. Usein mustasukkaisesti käyttäytyvä kokee vahvaa perusturvattomuutta: hylätyksi tulemisen pelkoa ja vajavuutta. Hän ei usko olevansa toiselle riittävä ja merkityksellinen, vaan kokee olevansa arvoton ja siksi helposti korvattavissa. Taustalla saattaa olla uskomus, että ei ole rakkauden arvoinen, tai ei ole ansainnut elämässään onnea.

Perusturvattomuus syntyy, kun vuorovaikutus hoitajan – yleensä äidin – ja lapsen välillä ei toteudu: kun vauva jää vaille vastavuoroisuutta pyrkiessään läheisyyteen ja kontaktiin. Tällöin vauva alkaa rakentamaan virheellistä käsitystä itsestään ja maailmasta, joka perustuu epävarmuuteen ja turvattomuuteen. Siksi hän myöhemmin aikuisiässä vaatii jatkuvaa vakuuttelua kumppanin rakkaudesta. Kuitenkaan mitkään sanat ja teot eivät tunnu riittävään siihen, että hän uskoisi ja luottaisi. Tällaisen aiheettoman mustasukkaisuuden taustalla voi olla muunkinlaista lapsuusaikana kehittynyttä sisäistä turvattomuutta, esimerkiksi kaltoin kohtelua, hylkäämistä, vaille jäämistä –  jopa väkivaltaa. Joskus myös traumaattinen sisaruskateus saatetaan tiedostamatta siirtää suhteeseen.

Perusturvattomuus johtaa usein hylkäämisen tunnelukkoon. Tämä tunnelukko aiheuttaa sen, että yksilön on hyvin vaikea luottaa kehenkään, koska hän kokee ja näkee jokaisen ihmisen potentiaalisena hylkääjänä. Hylkäämisen tunnelukolla on jopa traaginen vaikutus, sillä tunnelukon vaikuttaessa henkilö lisää pelkojensa toteutumista teoillaan.

Perusarvottomuudesta kärsivä ajautuu helposti yhä uudestaan esimerkiksi suhteeseen henkilön kanssa, joka mitä todennäköisimmin rikkoo suhteen sovittuja rajoja, esimerkiksi pettää. Me ihmiset toistamme usein tiedostamattamme tietynlaista kaavaa; sitä ainoaa, jonka tiedämme.

 

 

Mustasukkaisuus ajatuksina, tunteina ja toimintana

Mustasukkaisuuteen liittyvät ajatukset, tunteet ja toiminta, jotka kaikki ovat sidoksissa toisiinsa. Ratkaisevaa onkin, miten toimit tällaisessa tilanteessa suhteessa toiseen. Toiminta on haitallista, jos siitä aiheutuu kärsimystä suhteen osapuolille, se häiritsee heidän elämäänsä tai vahingoittaa ihmissuhdetta.

Tunteena mustasukkaisuus on epämiellyttävä, ja siihen liittyy epäilyä, levottomuutta, hätää, ahdistusta, menetyksen pelkoa ja jopa vihaa. Tunne tuntuu kehossa erilaisina ikävinä tuntemuksina, esimerkiksi hengenahdistuksena, hikoiluna, “jäätymisenä”, kohonneena pulssina ja joillakin myös tyhjyyden tunteena.

Mustasukkaisen ajatukset voivat olla tosia, mutta usein ne ovat epävarmuuden ja pelon tuottamia tulkintoja vailla todellisuutta. Epävarmuus ajaa ylianalysoimaan, takertumaan ja etsimään herkeämättä suhdetta uhkaavia merkkejä. Pelko suhteen päättymisestä – tähän liittyvä varmistelu, paniikki, olettamukset ja ahdistus – alkavat helposti hallita jokapäiväistä elämää.

Mustasukkainen toiminta on usein takertuvaa, kontrolloivaa, syyllistävää – jopa hyökkäävää. Pahimmillaan mustasukkainen puoliso vakoilee, tenttaa jatkuvasti kumppaniaan, tämän ystäviä ja työkavereita. Usein myös viestit ja puhelin tutkitaan, tavarat pengotaan ja vaatteet nuuskitaan. Tavallista on myös erilainen kiristäminen ja uhkailu. Mustasukkaisuus voi ilmetä myös vetäytymisenä ja ääripäässä yltäkylläisinä, liiallisuuksiin menevinä rakkaudenosoituksina.

Mikä on liikaa – missä menee raja?

Mustasukkaisuuden kokeminen ja ilmaiseminen riippuu tilanteesta ja siihen liittyvistä tulkinnoista, joten kokemuksena se on hyvin yksilöllinen. Jollekulle kumppanin huomionosoitus toista kohtaan saattaa herättää pienen mustasukkaisuuden pistoksen, kun taas toinen kokee sen uhkaavana, pelottavana, jopa paniikinomaisena kokemuksena, josta ei järkeilemällä pääse yli.

Normaali mustasukkaisuus liittyy johonkin todelliseen syyhyn, jolloin esim. suhteessa on tullut petetyksi ja kokee paikkansa uhatuksi.

Liiallinen mustasukkaisuus perustuu tunteeseen, jossa todellista uhkaa ei ole. Liiallinen mustasukkaisuus on kuormittavaa suhteen osapuolille, ja johtaakin usein eroon. Liiallisen mustasukkainen puoliso epäilee jatkuvasti kumppaniaan; tämän rakkautta ja uskollisuutta. Pahimmillaan tällainen mustasukkaisuus voi näyttäytyä kumppanin ihannoinnin ja mitätöimisen vaihteluna, aggressiivisena käytöksenä tai itsetuhoisuutena. Jos mustasukkainen puoliso kokee sisäistä turvattomuutta, saattaa suhde muotoutua riippuvuussuhteeksi, johon kuuluu tarve kumppanin omistamiseen: hän kokee pakottavaa tarvetta kontrolloida ja vahtia kumppaniaan. Mustasukkaisuus voi olla myös hallinnan keino ihmissuhteen vuorovaikutuksessa – keino pitää toista epävarmuudessa ja turvattomuudessa: valta on sillä, josta ollaan kulloinkin mustasukkaisia.

Usein kumppaneilla, jotka itse ovat uskottomia, on pakonomainen tarve kääntää asia siten, että toinen onkin se, joka on suhteessa uskoton. Mustasukkainen saattaa myös kehitteillä erilaisia tapahtumia mielikuvissaan ja lopulta jopa uskoa niihin. Mustasukkaisuus voi olla myös puolin ja toisin hallinnan keino suhteen vuorovaikutuksessa – keino pitää toista epävarmuudessa ja turvattomuudessa. 

Jos alistuu elämään liian pitkään epäterveesti mustasukkaisessa parisuhteessa, saattaa käsityskyky suhteen tilasta hämärtyä, ja tilanne alkaa tuntua normaalilta. Sairaalloinen mustasukkaisuus kaventaa ja rajoittaa elämää suhteen lisäksi myös muilla osa-alueilla. Tällaiseen tilanteeseen on hyvä hakea ulkopuolista apua, yksin tai yhdessä.

 

Aiheellinen mustasukkaisuus

On hyvä muistaa, että on täysin tervettä ja normaalia kokea mustasukkaisuutta, esimerkiksi jos kumppani ryhtyy ilman yhteistä sopimusta suhteeseen toisen kanssa. Petetyksi tuleminen on haavoittuva ja loukkaava kokemus, jota voi olla hyvin vaikeaa hyväksyä tapahtuneeksi. Petetty saattaa kokea häpeää, itseinhoa ja pelkoa. Kokemus loukkaa henkilökohtaisesti, kun usko siihen, että itse on toiselle tärkeä, murskaantuu. Petetyksi tulleen on tärkeää käsitellä tapahtunut, jotta ei vie traumaansa seuraaviin suhteisiin. On myös hyvä tiedostaa, että joskus uskottomuus saattaa olla yksilön olla tiedostamaton pyrkimys eriytyä kumppanistaan.

 

 

Mustasukkaisuudessa on myös hyvät puolensa

Mitä jos kumppani ei ole yhtään mustasukkainen? Silloin herää helposti kysymys, olenko kumppanilleni lainkaan tärkeä. Tutkimusten mukaan mustasukkaisuutta kokevien suhde on onnellisempi ja vakaammalla pohjalla kuin vähän tai ei laisinkaan mustasukkaisuutta kokevien. Normaaleissa rajoissa oleva mustasukkaisuus koetaan siis rakkautena ja välittämisenä. Mustasukkaisuuden tuntemukset auttavat arvostamaan toista; häntä ei pidä itsestäänselvyytenä. Näin tunne johtaa suhdetta tukevaan käyttäytymiseen. Se voi edistää epävarmuuksista ja haavoittuvuudesta kertomista, keskustelua suhteen rajoista ja näin auttaa sen vaalimista.

 

Mustasukkaisuudesta vapautuminen

Mustasukkaisuudesta eroon pääsy ei välttämättä edellytä ammattiapua. Ensimmäinen askel toipumisessa on, että tiedostat ongelmasi ja sen, mistä tunne kumpuaa.

Vuosien saatossa syntyneet uskomukset ja näkemykset itsestämme vaikuttavat kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Pohdi, onko sinulla mahdollisesti uskomus, että et ole rakkauden arvoinen? Saatatko ajatella, että olet tuomittu olemaan ikuisesti ulkopuolinen, epäonnistuja, ja se, joka on helppo korvata? Jos et kykene itsekään rakastamaan itseäsi, miten voisit silloin ottaa sitä toiseltakaan vastaan?

Mitä, jos se miten ajattelet, ei olekaan totta?
Entä, jos se, jonka näet omana itsenäsi ei olekaan totta?

On ymmärrettävää, että esimerkiksi petetyksi tulleen on vaikea luottaa toiseen.  Toisaalta – jos pelkäät jatkuvasti, että kumppanisi pettää tai jättää, suuntaat energiasi pelkästään uhkiin sen sijaan, että panostaisit itseesi ja suhteenne hyvinvointiin. Muuttamalla ajatuksiasi, sisäistä puhettasi sekä suhtautumistasi asioihin, ne myös muuttuvat. Kun yksi asia muuttuu, muukin muuttuu. Kun muutat suhtautumista itseesi, niin se heijastuu välittömästi myös suhteeseesi. Saathan aina itse valita, mitä ajattelet ja mihin uskot.

Affirmaatioharjoitus

Affirmaatio on ajatusten voiman tietoista käyttämistä – keino, jolla voit horjuttaa ydinuskomuksia ja luoda tilalle uusia, sinua paremmin palvelevia. Aivomme ovat plastiset eli muovautuvat, ja voimme ”jumpata” niitä ihan samaan tapaan kuin lihasta.  Affirmaatio on myönteinen, eheyttävä ja voimaannuttava lause tai toteamus, jonka luot itsellesi. Säännöllisellä affirmaatioharjoittelulla voit ohjelmoida aivosi ajattelemaan uudella tavalla valitsemillasi sanoilla ja/tai lauseilla.

TEE NÄIN:

Paras hetki affirmaatiolauseiden toistamiselle ovat aamut, välittömästi heräämisen jälkeen. Silloin aivot ovat rentoutuneessa, vaikutteille alttiissa tilassa. Lauseita kannattaa myös toistaa pitkin päivää. Kun haluat muuttaa käytöksessäsi jotain, kuvittele aamuisin kuinka haluaisit toimia tietyssä tilanteessa. Toista tätä joka aamu, näin opetat aivosi aivojasi ajattelemaan uudella tavalla (oppiminen/poisoppiminen).

1. Tiedosta, mistä mustasukkaisuutesi kumpuaa.
Miten mustasukkaisuus suhteessasi näyttäytyy?
Miten mahdollisesti estät kumppaniasi rakastamasta itseäsi?
Miksi et kykene ottamaan hänen rakkauttaan vastaan epäilemättä sitä?

Jos et tiedä/osaa määrittää syytä, se ei ole este. Tärkeintä, että pystyt tunnistamaan toimintatavan/tunteet/ajatukset, josta haluat päästä eroon ja jonka haluat korvata uudella, sinua paremmin palvelevalla vaihtoehdolla.


2. Määrittele voimalause/voimalauseet 
joilla alat muuttamaan todellisuuttasi vapautuaksesi mustasukkaisesta käytöksestä. Ihan ensiksi mieti, minkä haluat muuttuvan?

Luo sitten tilanteeseesi paras ja voimaannuttavin lause.
Nämä kysymykset saattavat olla avuksi:
Miten rauhoitat itseäsi? 
Miten osoitat itsellesi myötätuntoa? 
Millä sanoilla parannat itsearvostustasi
?

 
Tässä muutamia esimerkkejä affirmaatiolauseista:
  • Suhteeni on vakaalla pohjalla ja olen täysin turvassa
  • Olen rakastettava/olen kaiken rakkauden arvoinen
  • Kunnioitan suhdettamme
  • Minussa on paljon hyviä ominaisuuksia, olen ainutlaatuinen
  • Mustasukkaisuus on vain tunne, jonka annan mennä ohi
  • Luotamme toisiimme täysin

Toista affirmaatiolausetta joka aamu ja myös pitkin päivää. Anna alitajunnalle riittävästi aikaa ja hiljalleen huomaat, kuinka itsearvostuksesi ja tunne siitä että riität, vahvistuu. Kun haitallinen ydinuskomuksesi muuttuu, koko elämäsi muuttuu.

Elämää haittaavaa ja liiallista mustasukkaisuutta voidaan hoitaa myös hypnoterapialla. Lue lisää tästä.

Voisiko joku hyötyä kirjoitukseni sisällöstä? Jos, olen kiitollinen jos jaat sitä eteenpäin.

Kirjoitus on julkastu NLP-yhdistyksen Mieli-lehdessa 3/4 2021

Artikkelin lähteet:

Pari suhteessa. Tunne itsesi, uskalla rakastaa Heli Pruuki, Marjo Timoria, Markku Väätäinen, Otava 2013

Steve Duck Human relatioships, 1988

https://bit.ly/mistamustajohtuu | mielenterveystalo.fi

https://bit.ly/mustaystavat |mielenihmeet.fi

Kommentoi